ELTE emlékmű, Budapest

2014

Az ELTE II. világháborús áldozatainak emlékműve, Trefort-kert


Tervező: MM Csoport
Építészet: Bujdosó Ildikó, Fajcsák Dénes, Lukács Eszter, Szigeti Nóra (az ÉME Mesteriskola hallgatói) és Roth János, Szabó Levente (az ÉME Mesteriskola mesterei)
Bronzmunkák: Albert Farkas
Tipográfia: Polgárdi Ákos
Fotó: Polgárdi Ákos, Sióréti Gábor, Arnóth Balázs
Megbízó: ELTE
Díjak: BÉK Nívódíja (2015); MÉDIA Építészeti Díj, zsűri Különdíja (2015); Piráni Építészeti Napok,
Honorable mention (2015)


Egy közösség saját múltja, önazonossága iránt vállalt felelőssége nem ruházható át emlékművekre. Az egyetem közösségét ért hét évtizeddel ezelőtti veszteségekre, tragédiákra való emlékezés időben olyan távoli, egymással összefüggő és egymástól független eseményekre, kollektív és egyéni sorsokra való emlékezés aktusával valósulhat meg, amelyet nem képes kiváltani valamely központosított és egyértelműsített üzenet vagy narratíva. Olyan emlékműnek van esélye, amely – a befogadó nyitottságától függően – egyszerre válik e környezet észrevétlen részévé, és válhat drámai erejű jelévé. Szándékunk az volt, hogy kíséreljük meg magát a kertet tenni az emlékezés terévé. Jelet hagyni valahol és megjelölni valamit – nem ugyanaz. Mi a teret kívántuk megjelölni, ugyanazt a teret, amely az egykori áldozatok és a mai egyetemi polgárok közös egyetemkertje volt. Kulcsszavunk a lépték lett. Jelünk egyszerre hatalmas, és szinte lehetetlenül kicsiny. Egyszerre totális (a campust határoló két utcát összekapcsoló) és egyszerre észrevehetetlen a beavatkozás a Trefort-kertben. Lehetővé teszi a távolmaradást (ekkor alig észrevehető csík marad a falakon), de a közelhajlást, a megértést, az emlékezést is (ekkor a kiolvasható nevek, adatok tömegessége és a teljes kertet behálózó térbelisége minden jelnél, további kifejezésnél közvetlenebb kapcsolatot teremthet az áldozatok emlékével). Az emlékmű az ÉME Mesteriskola nyertes pályaművének megvalósítására alakuló projektcsapat munkája nyomán jött létre.

 

Web: emlekhely.btk.elte.hu

 

 

Széplaky Gerda: 
Egy köztéri szobor és kontextusai: Kelemen Zénó Élet menete, FLASH ART HUNGARY  2014/6

 

 

Csáki Judit: Ellenemlékmű: Névsor a fugákban / Az ELTE Trefort­kerti emlékhelye 2014/1

 

 

Sugár Péter, Tomay Tamás: Láthatatlan emlékmű: ELTE, Trefort Kert, RÉGI-ÚJ MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET 2014/10

 

 

Somogyi Krisztina:
 Trefort­-kert: Emlékhely­személyes közelségben, BUDAPEST 2015/1

 

 

Szabó Levente: Jel a kertben: Prekoncepciók, analógiák és ráismerések a Trefort-kerti emlékmű elgondolása körül, JELENKOR 2015/1

 

 

Krisztina Somogyi: Trefort Garden. A monument in Personal Proximity., ZEPPELIN 2015/2