Klauzál tér – Gettó emlékhely pályázat

2021

Budapest VII. kerületének nyilvános ötletpályázata olyan köztéri alkotás létrehozására a Klauzál téren, mely emléket állít az egykori gettónak, 1. díj


Felelős tervezők: Biri Balázs, Szabó Levente
Munkatársak: Breuer Anna, Surján Borbála, Szilágyi Szabolcs


Tervünkben egy olyan emlékhely kialakítását javasoljuk, mely nem pontszerű beavatkozásban gondolkozik, hanem egy kontextus vizualizációjára törekszik. Koncepciónak két, egymással szorosan összefüggő eleme és helyszíne van. Az egyik magának az egykori gettónak a közterületi lehatárolása, annak ma érzékelhetetlen határvonala. A másik a Klauzál tér mely egyszerre volt a gettóba való belépés és kifosztás egykori helye, annak egyetlen nagy köztere és az egykori tömegsírok helyszíne is.

A terület be- és kilépési pontjainál apró, alig észrevehető bronz szegek hálózata jelenik meg, a gettó egykori mértani középpontjába pedig a szegek hiányát ábrázoló, szöveges magyarázattal körülvett erősebb jelet, reliefet javaslunk, melynek lényege egyszerre a hely, a teljes tér szimbolikus megjelölése és a hálózatos emlékhely kontextualizálása.

Az emlékmű a terület körüljárásával, egy-egy elemének hétköznapi, egyszeri vagy ismételt bejárásával válhatna befogadhatóvá. Az emlékezés munkával jár, a nagy kiterjedés kontextusának megéléséhez szükséges szellemi és a bejáráshoz kellő fizikai munka esélyt teremthet az emlékmunkához is, egyénileg éppúgy, mint a legkülönfélébb kis- és nagyobb közösségek számára.