Katyni mártírok emlékműve

2009

Katyni mártírok emlékműve, Óbuda, országos tervpályázat


Tervezők: Szabó Levente, Dvorzsák Jessica, Kovács Zsófia
Munkatársak: Páll András, Kovács Orsolya, Dr. Nagy Zsombor


Térben és időben távol vagyunk. Katyn: Budapesttől 1444 ezer km, 1940: hatvankilenc évnyi távolság. Az emlékezés aktusa 2009-ben, a Katyni mártírok parkjának nevezett kicsiny és forgalmas köztéren, Budapesten, hitünk szerint olyan kapcsolatok segítségével jöhet létre, amelyek képesek áthidalni ezt a térben és időben is óriási távolságot. Emlékművünk a befogadói-emlékező szándékok széles spektrumát segíti: az érdeklődő kíváncsiságon, a személyes és kollektív ünnepi megemlékezésen keresztül egészen a tragikumában unikális esemény meditatív átélhetőségéig, az egyéni értelmezések széles körű és szabad megfogalmazásáig. Úgy véljük, hogy a 25700 lengyel, többségében tartalékos tiszt áldozatával ma nem a heroizmus vagy a máig érvényes gyász fogalmai teremthetik meg legpontosabban a kapcsolatunkat. Minderre ott vannak az in situ emlékművek, az emlékpark máig drámai erejű együttese. A személyes emlékezés és a kollektív emlékezet mindig aktuálisan elvégezhető munkájában hiszünk, ezt, mint legfontosabbat tartottuk szem előtt az emlékmű tervezésekor. Koncepciónk ezért olyan hármas dramaturgiára épül, amelynek minden egyes eleme egy-egy stációját, egy-egy érzelmi közelségét jelentheti az emlékezésnek: a park, a kút és annak palástjára spirálisan, lefelé egyre nagyobb betűmérettel fölírt katonai eskü szövege.